Name 100m Hindernisbahn - Männer
Wertungsgruppe 100m Hindernisbahn - Männer
Mannschaftswertung Ja
Startlisten
100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 1
100m Hindernisbahn - Männer - Lauf 2
100m Hindernisbahn - Männer
Nr. Nachname Vorname Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. 126 Neubauer Sebastian LRO Süd 18,12 18,12 N
2. 111 Berger Maik LRO Nord 18,33 18,33 D
3. 113 Köster Klaus LRO Nord 18,36 18,63 18,36
4. 115 Limbach Georg LRO Nord 18,48 31,96 18,48
5. 149 Scheurenbrand Axel Bollewick 18,57 18,57 21,14
6. 112 Eschment Robert LRO Nord 19,42 19,42 19,99
7. 141 Breßler Ludwig Bollewick 19,55 19,55 20,02
8. 187 Neumann Mattes Kummer 19,68 19,68 27,36
9. 124 Möller Dennis LRO Süd 21,00 21,00 21,00
10. 148 Salow Kai Bollewick 21,05 22,06 21,05
11. 114 Köster Steffen LRO Nord 21,17 21,17 29,49
12. 123 Kruse David LRO Süd 21,29 21,29 21,39
13. 121 Autrum Jonny LRO Süd 22,04 22,04 23,49
14. 186 Neumann Hannes Kummer 22,51 24,81 22,51
15. 185 Neffe Johannes Kummer 22,76 22,76 24,46
16. 128 Perlitz Philipp LRO Süd D D N
Mannschaftswertung
Mannschaft Zeit
1. Landkreis Rostock Auswahl Nord 36,69
Maik Berger 18,33, Klaus Köster 18,36 Georg Limbach 18,48, Robert Eschment 19,42, Steffen Köster 21,17
2. FF Bollewick 38,12
Axel Scheurenbrand 18,57, Ludwig Breßler 19,55 Kai Salow 21,05
3. Landkreis Rostock Auswahl Süd 39,12
Sebastian Neubauer 18,12, Dennis Möller 21,00 David Kruse 21,29, Jonny Autrum 22,04, Philipp Perlitz D
4. FF Kummer 42,19
Mattes Neumann 19,68, Hannes Neumann 22,51 Johannes Neffe 22,76